• 021-88890689
  • آدرس
  • تهران – میدان ولیعصر –خیابان ولیعصر-کوچه شهید حسن ملائی – شماره 18 – طبقه اول

AWS.ER.70 S-6 (SG3)

ازدیاد طول ( % ) 22<
استحکام تسلیم (N/MM2) 460
استحکام کشش (N/MM2) 550
مقاومت به ضربه (J) در ْ20- برابر 60
تركيب شيميايي فلز جوش C ( درصد ) 12/0-7%
تركيب شيميايي فلز جوش MN ( درصد ) 7/1-4/1
تركيب شيميايي فلز جوش SI ( درصد ) 1/1-8/0