• 021-88890689

مشتریان ما

شرکت ملی نفت ایران

 

 

 شرکت گاز ایران 

  

  

 شرکت مناطق نفت خیز جنوب 

  

  

 پالایشگاه آبادان 

  

  

 پالایشگاه نفت سپاهان 

  

  

 شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران - مپنا 

  

  

 شرکت سایپا کاشان 

  

  

 شرکت ایران خودرو و دیزل 

  

  

 گروه تهمین خودرو سازی 

  

  

 مجتمع فولاد مبارکه  

  

  

 پالایشگاه تهران 

  

  

 شرکت سایپا آذین