• 021-88890689

بررسی روندهای تعمیر جوش برای فولادهای کم آلیاژ

بررسی روندهای تعمیر جوش برای فولادهای کم آلیاژ

تعمیرات جوش به مواد قدیم و منحط شده مستعد ابتلا به نارسایی زود هنگام بازگشت به سرویس است مگر اینکه آماده سازی دقیق و کنترل شود.
در این مقاله ، روشهای عملی تعمیر جوش ، که توسعه یافته اند یا ارزیابی شده است ، بررسی و ارزیابی می شود.
با شامل شدن فولادهای آهنی کم آلیاژ مورد استفاده درصنایع برق ، پتروشیمی و پالایشگاه  نیمه مهره و رویکردهای دانه دما و نیمه مهره هر دو دستی و اتوماتیک با جزئیات در نظر گرفته شده است. استفاده دیگر از جوش های نیکل بالا برای جوشکاری تعمیر مواد پایه آهنی کم آلیاژ نیز در نظر گرفته شده است. برخی از نتیجه گیری ها در مورد عمر مورد انتظار جوش های تعمیر از پروژه های اخیرا حمایت مالی گرفته شده است .