• 021-88890689
  • آدرس
  • تهران – میدان ولیعصر –خیابان ولیعصر-کوچه شهید حسن ملائی – شماره 18 – طبقه اول

واحدها

مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره

  ⇔

 ابوالفضل نکوفر  
قائم مقام مدیرعامل

  ⇔

 سپهر نکوفر
 مدیر بازرگانی و فروش

  ⇔

 مینا شریف ریاضی
مدیر مالی

  ⇔  

 سیامک جدید
مدیر کارخانه 

  ⇔

 عباس سبزی
مدیر کنترل کیفیت

  ⇔

سمیه طاهر خانی
مهندسی فروش و خدمات پس از فروش

  ⇔

 حمید طاهر خانی